ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Β.Ε.Ε.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η EUCAT SA  από το 1990, έχει στηρίξει εκατοντάδες οργανισμούς να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Το πετύχαμε, μέσω της παροχής τεχνικά άρτιων, επιστημονικά επίκαιρων και τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων, θεωρώντας πάντοτε ως μέτρο της επιτυχίας μας την ευρωστία, την ποιοτική υπεροχή και την βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας.

Η EUCAT SA από το 1990 μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από τέσσερις χιλιάδες επαγγελματίες, συμβούλους, επιθεωρητές και στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της Ποιότητας. Περισσότεροι από 56% αυτών, μας επιλέγουν κατόπιν σύστασης από δικό τους φίλο ή συνεργάτη.

Δεκάδες εργαστηριακές, διαγνωστικές και πρωτότυπες συσκευές έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής μας, υποστηρίζουν καθημερινά το έργο εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, εργαστηρίων και βιομηχανιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το επιστημονικό προσωπικό της EUCAT SA, με εμπειρία σε τεχνολογικά απαιτητικές εφαρμογές, όπως σε έργα της ΔΕΗ, ΕΛΟΤ, EMC ΕΛΛΑΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΟΠΕ, AGROCERT, MEDISPES, ΜΠΑΚΑΚΟΣ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, NASA, US NAVY, IBM, κ.α., της συμμετοχής σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και την συνεχή επένδυση σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα και KNOW HOW, αποτελεί αξιόπιστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για σίγουρες, βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις στους κάτωθι τομείς:

Σύμβουλος Επιδοτούμενων Επενδυτικών Προγραμμάτων

Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης:  
– ISO 9001 (Ποιότητας)
– ISO 22000 (Ασφάλειας Τροφίμων  – HACCP)
– ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Προστασίας)
– ΕΛΟΤ 1429 (Διαχειριστικής Επάρκειας) 
– ΕΛΟΤ 1435 (Διαχειριστικής Επάρκειας Παρόχων Υπηρεσιών Επικοινωνίας)

Σύμβουλοι Συστημάτων Διαπίστευσης:  
– ISO 17020 (Φορέων Ελέγχου) 
– ISO 17021 (Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων)
– ISO 17024 (Φορέων Πιστοποίησης Επαγγελματιών)
– ISO 17025 (Εργαστηρίων)
– ISO 17065 (πρώην EN 45011 – Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων)
– ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Έλεγχος Συμμόρφωσης με Κοινοτικές Οδηγίες για Σήμανση CE)

Εκπαίδευση Επιθεωρητών, Συμβούλων και Στελεχών Επιχειρήσεων – Σεμινάρια κατά ΙSO, ΕΛΟΤ:
– ISO 9001, Πενθήμερο Πιστοποιημένο σεμινάριο εκπαίδευσης επιθεωρητών από τον IRCA
– ISO 22000,  Πενθήμερο Πιστοποιημένο σεμινάριο εκπαίδευσης επιθεωρητών από τον IRCA
– ISO 14001,  Πενθήμερο Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον IRCA
– ISO 17025, Τριήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακρίβωσης
– ΕΛΟΤ 1435, Σεμινάριο για Επιθεωρητές Συστημάτων Παρόχων Υπηρεσών Επικοινωνίας
– ΕΛΟΤ 1429, Τριήμερο σεμινάριο για Επιθεωρητές και στελέχη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Oικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΚΥΤ ΑΒΕΕ για το έτος 2016

Oικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΚΥΤ ΑΒΕΕ για το έτος 2015 (έγγραφο Α και Β)

Oικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΚΥΤ ΑΒΕΕ για το έτος 2014
Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΚΥΤ ΑΒΕΕ για τό έτος 2013.
Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΚΥΤ ΑΒΕΕ για τό έτος 2012.
Scroll to Top