ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Ενημερωθείτε έγκαιρα και αξιόπιστα για τα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πατώντας εδώ.

  •  ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ δείτε εδώ 

 

 

Η EUCAT SA, με 25ετή εμπειρία στην ελληνική αγορά, υποστηρίζει τα επενδυτικά σας σχέδια με επιστημονικά άρτιες υπηρεσίες για:

  • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών ΈργωνΤεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ

 

Αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για αναπτυξιακά προγράμματα και επιδιτήσεις είναι μεταξύ άλλων:

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

i. EUROPEAN UNION RESEARCH AND DEVELOPMENT

 

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α. ΕΣΠΑ.gr 

β. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

γ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

δ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων