ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  . | COVID-19Home PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
.
COVID-19

 
Site Map
Ακολουθεί ο κατάλογος σελίδων που περιλαμβάνονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, για τον εύκολο εντοπισμό περιεχομένου από τους επισκέπτες. Αν αναζητάτε περιεχόμενο που δεν μπορείτε να εντοπίσετε από αυτή τη σελίδα


  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
    ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
    ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
    Απαλλαγή ΦΠΑ - ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ
    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ EUCAT
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2019
      Σεμινάριο PCQI
      Σεμινάριο ΕΛΟΤ 1435, Διαχειριστική Επάρκεια Εταιρειών Επικοινωνίας
      Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 9001
      Αξιολόγηση των γενικών και ειδικών κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις τροφίμων και επίσημος έλεγχος
      Σεμινάριο Επιθεωρητών / Κύριων Επιθεωρητών Ποιότητας ISO 9001
      Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστήματος HACCP - ISO 22000
      Υποχρεωτική Εκπαίδευση Χειριστών Τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΚΥΑ 15523/20072000
      Σεμινάριο ISO 14001, Επιθεωρητές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
      Σεμινάριο ISO 17025, Διαπίστευση Εργαστηρίων
      Σεμινάριο Εισαγωγής στην Ολική Ποιότητα
      Σεμινάριο OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801
      ISO 22000 Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων HACCP
      Σεμινάριο AGRO 2-1, AGRO 2-2, GLOBALGAP
      Σεμινάριο ΕΛΟΤ 1429, Διαχειριστική Επάρκεια

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
    Εργαστηριακές Συσκευές
      Συσκευές Μηχανικών Δομικών
        AEGIS DENTAL W.T.T.I.
         AEGIS TG
         AEGIS INCLINE
        AIGIS UTM 30K
        AIGIS 1000
      Διαγνωστικές Συσκευές
        Σύστημα Καταγραφής Θερμοκρασίας
      Σχεδιασμός και Αναβαθμίσεις
        AMSLER
        Αναβάθμιση υφιστάμενων εργαστηριακών συσκευών
        Σχεδιασμός και συγκρότηση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου
    Αναβαθμίσεις Εργαστηριακών Συσκευών
    SARS-CoV-2 Protection Equipment
      ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - PROMITHEAS

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
    Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική Επάρκεια, κ.α.
      Σύμβουλος ISO 9001 και επιχειρηματικής βελτίωσης
        Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1435
        Σύμβουλος ISO 9001
        Κ.Ε.Κ.
        Διαχειριστική Επάρκεια, Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1429
        Business Process Rengineering
        Ολική Ποιότητα
        Quality Plan Παραγωγής
        Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
      Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP, ISO 22000
        Σύμβουλος συστημάτων AGRO
        Σύμβουλος συστημάτων IFS
        Σύμβουλος συστημάτων BRC
        Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/43/ΕΟΚ
        Food Hygiene- Basic Text
        Σύμβουλος ISO 22000
        Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 10019.
      Σύμβουλος Διαπίστευσης, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, EN 4011
        Γενικές Πληροφορίες για την Διαπίστευση
        Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17024
        Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17021
        Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ΕΝ 45011 (NEO ISO 17065)
        Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17020
        Σύμβουλος Διαπίστευσης εργαστηρίων ISO 17025
      Σύμβουλος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801 (NEO ISO 45001)
        Σύμβουλος OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801
      Σύμβουλος Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001
        Περιβαλλοντική Διαχείριση, ISO 14001
    Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
      Αξιολόγηση - Σχεδιασμός
        Marketing Plan
        Business Planning
        Συγκριτική Αξιολόγηση
    Σύμβουλος Τεχνικής Στήριξης
      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
        Σήμανση CE - Δημιουργία Τεχνικών Φακέλων
        Συμμόρφωση προϊόντων με Πρότυπα και Τεχνικές απαιτήσεις
      Υπηρεσίες Αξιολόγησης
        Πραγματογνωμοσύνες
        Αξιολόγηση Ακεραιότητας Κατασκευών
      Έρευνας και Ανάπτυξης
        Προγράμματα Εφηρμοσμένης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

  ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
    Προφίλ
    Πολιτική
    Στελέχη
    Καριέρα
    Πελάτες
    Βιβλιοθήκη
      Πυκνωτές Αντιστάθμισης αέργου ισχύος
      Εξοικονόμηση Ενέργειας στο σπίτι και στο γραφείο

   .

  COVID-19


Bookmark and Share
Username

Password

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2019

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%


        

© 2022 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Παραδείσου 14, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 7486 407 Φαξ: 210 7792 041 E-mail: eucat@eucat.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms