ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ 123 Α «Μεταποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων»
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
΄΄ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ΄΄
DIGI MOBILE
ΠΕΠ 2012 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό
FAST TRACK
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Επιχειρησιακο Πρόγραμμα "Αλιεία"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 
Home : ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 


ΕΝΕΡΓΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

NEO

 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013

 

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» στοχεύει:
  • στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας
  • στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές
  • στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών
  • στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Η Περίοδος Υποβολής είναι από 17/4/2013 μέχρι εξαντλήσεως προυπολογισμού.

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
ΠΕΠ 2013 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό.

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Αφορά: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών και έχουν ως κωδικό οικονομικής δραστηριότητας ΚΑΔ 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμιση

 

 

Επιλέξιμες είναι οι κάτωθι επιχειρήσεις:

  • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 49.4). Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
  • Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). 

 

Δείτε αναλυτικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εδώ

DIGI ΜΟΒILE
Δόθηκε παράταση και το πρόγραμμα είναι ανοικτό μόνο για την περιφέρεια Αττικής

Αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να προωθούν και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες τους μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και μικρών φορητών υπολογιστών (υπολογιστές-ταμπλέτες).

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και της αξιοποίησης mobile εφαρμογών στην ελληνική οικονομία. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών. Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ και προσωπικό λιγότερο από 50 εργαζομένους) με έναρξη πριν από την 1/1/2011 που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

   

 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

Bookmark and Share
Username

Password

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντιδρώντας σθεναρά στην οικονομική κρίση που έχει διαπεράσει πλέον λα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, η EUCAT SA προσφέρει.....

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ISO 9001 και ISO 14001

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2012

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ISO ΜΕ 350,00 ΕΥΡΩ!!!


        

© 2015 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Βασ. Σοφίας 95, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210-7486407 Fax: 210-7792041

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms