ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  . | COVID-19Home PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική Επάρκεια, κ.α.
Σύμβουλος ISO 9001 και επιχειρηματικής βελτίωσης
Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP, ISO 22000
Σύμβουλος Διαπίστευσης, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, EN 4011
Σύμβουλος Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801 (NEO ISO 45001)
Σύμβουλος Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001
Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Σύμβουλος Τεχνικής Στήριξης

 
Home : ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική Επάρκεια, κ.α. : Σύμβουλος Διαπίστευσης, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, EN 4011

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Πρότυπα για την Διαπίστευση Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης. 
                                                                                       περισσότερα...

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ISO 17024

για φορείς Πιστοποίησης Επαγγελματιών

περισσότερα...

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ISO 17021

για φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

περισσότερα...

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΝ 45011 (ISO Guide 65)

για Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων

περισσότερα...

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ISO 17020 

για Φορείς Ελέγχου και ΚΤΕΟ

περισσότερα...

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ISO 17025

για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακρίβωσης

 

Σύστημα Διαπίστευσηςπερισσότερα...

 

 

 

 

   

 

Bookmark and Share


 Υποκατηγορίες:
Γενικές Πληροφορίες για την Διαπίστευση
Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17024
Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17021
Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ΕΝ 45011 (NEO ISO 17065)
Σύμβουλος Διαπίστευσης κατά ISO 17020
Σύμβουλος Διαπίστευσης εργαστηρίων ISO 17025
Username

Password

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2019

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%


        

© 2022 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Παραδείσου 14, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 7486 407 Φαξ: 210 7792 041 E-mail: eucat@eucat.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms