ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  . | COVID-19Home PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025, ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική Επάρκεια, κ.α.
Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Σύμβουλος Τεχνικής Στήριξης

 
Home : ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•   ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
•   ΕΣΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
•   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, κ.α.
•   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΛΟΤ 1435
    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ISO 22000
•   ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025, EN 45011
•   OHSAS 18001
•   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ISO 14001

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
•  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, σήμανση CE, εργαστηριακές δοκιμές,
     πιστοποίηση προϊόντων

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  

 

Bookmark and Share
Username

Password

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2019

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%


        

© 2022 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Παραδείσου 14, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 7486 407 Φαξ: 210 7792 041 E-mail: eucat@eucat.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms